Szkoła Letnia POWER 2023

StartSzkoła Letnia POWER 2023
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png

International Interdisciplinary Summer School

W dniach 6-10 lutego 2023 r. odbyła się na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Międzynarodowa Interdyscyplinarna Szkoła Letnia dla doktorantów naszego wydziału zorganizowana w ramach programu POWER 3.0.

Wydarzenie to zostało otwarte przez prof. dr hab. Michała Markuszewskiego, Prorektora ds. Nauki i jednocześnie kierownika tego projektu.

W imieniu Pana Dziekana Wydziału Farmaceutycznego GUMed gości przywitała Pani dr hab. D. Siluk, prof. uczelni, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadr.

W ramach Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Szkoły Letniej odbyły się warsztaty naukowe prowadzone przez znakomitych zagranicznych i krajowych wykładowców o ugruntowanej pozycji naukowej. Zajęcia te obejmowały dwa warsztaty anglojęzyczne (w formie online za pośrednictwem programu Zoom) oraz cztery warsztaty polskojęzyczne (stacjonarne, na Wydziale Farmaceutycznym GUMed).
Wśród prelegentów byli: prof. dr Ilkay Erdogan Orhan z Gazi University w Turcji, dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG oraz dr hab. Ewelina Król, prof. UG z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Widłak, dr Damian Świeczkowski, dr Marta Bednarek oraz prof. dr hab. Tomasz Grabowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Tematyka warsztatów dotyczyła m.in. leków pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, kontroli i analizy jakości roślinnych produktów leczniczych, wpływu pozostałości farmaceutyków na środowisko, rekombinowanych antygenów szczepionkowych, terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów, wykorzystania badań klinicznych w naukach medycznych oraz farmakologii leków biotechnologicznych w ujęciu przemysłowym.
Wszystkie warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników programu POWER 3.0.
Ponadto, w ostatnim dniu tego wydarzenia odbyła się sesja sprawozdawcza doktorantów Wydziału Farmaceutycznego GUMed. Łącznie 13. doktorantów przedstawiło tematykę i wyniki badań uzyskane w trakcie realizacji swoich prac doktorskich. Prezentacje były na wysokim poziomie i spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, którzy chętnie dopytywali o szczegóły.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Szkoła Letnia dla doktorantów było wspaniałą okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy w różnorodnych dyscyplinach naukowych, ale także cennym elementem integracji akademickiej, której tak brakowało w ostatnich latach z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się pandemii SARS COVID-19.

Koordynatorzy programu POWER 3.0

Dr hab. Małgorzata Grembecka
Dr hab. Alina Plenis