Strona główna jednostki

StartDziekanatStrona główna jednostki

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Wydział Farmaceutyczny
Numer MPK: 648

Kierownik:
Magdalena Stankiewicz

magdalena.stankiewicz@gumed.edu.pl

Adres:
Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk
Tel.: 58 349 12 83 – kierownik
58 349 12 01 – kierunek farmacja, PFiK i ED
Tel./fax: 58 349 12 97 – kierunek analityka medyczna
E-mail: dziekanat.farmacja@gumed.edu.pl

Dziekan:
prof. dr hab. Wojciech Kamysz

dziekan.farmacja@gumed.edu.pl
Godziny przyjęć:
poniedziałek 10.00-12.00
czwartek 10.00-12.00

Prodziekani:
prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz – prodziekan ds. dydaktycznych

magdalena.prokopowicz@gumed.edu.pl
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 10.00-11.00

dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni – prodziekan ds. dydaktycznych, I zastępca
bartosz.wielgomas@gumed.edu.pl
Godziny przyjęć:
piątek: 13.00-14.00

dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr
danuta.siluk@gumed.edu.pl
Godziny przyjęć:
piątek: 10.00-11.00

Dziekan oraz prodziekani przyjmują interesantów po uprzednim umówieniu spotkania za pośrednictwem pracownika Dziekanatu

Kontakty do opiekunów lat:

Kierunek farmacja:
Opiekun I roku
Dr Anna Hering
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
e-mail: anna.hering@gumed.edu.pl
Tel: 58 349-14 -08

Z-ca Opiekuna I roku
Dr Justyna Stefanowicz-Hajduk
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
e-mail: justyna.stefanowicz-hajduk@gumed.edu.pl
Tel: 58 349-14 -08

Kierunek analityka medyczna:
Opiekun I roku
Dr Edyta Leyk
Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
e-mail: edyta.leyk@gumed.edu.pl
Tel: 58 349-15-26

Z-ca Opiekuna I roku
Dr hab. Ewelina Dziurkowska
Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
e-mail: ewelina.dziurkowska@gumed.edu.pl
Tel: 58 349-10 -97

Kierunek Przemysł Farmaceutyczny i Kosmetyczny:
Opiekun I roku
Dr Anita Bułakowska
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
e-mail: anita.bulakowska@gumed.edu.pl
Tel: 58 349-12-77

Z-ca Opiekuna I i II roku
Dr hab. Katarzyna Gobis
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
e-mail: katarzyna.gobis@gumed.edu.pl
Tel: 58 349-12 -77

Kierunek English Division:
Students`adviser
Dr Damian Szczesny
e-mail: damian.szczesny@gumed.edu.pl
Tel: 58 349-14-93


Informacje Dziekanatu są dostępne w Extranecie w grupie informacji:
Wydział Farmaceutyczny > Dziekanat Wydz. Farmaceutycznego

Zasady dostępu do Extranetu