OG PTFarm

StartOG PTFarm

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Oddział Gdańsk

Członkowie Zarządu Oddziału w Gdańsku Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zachęca wszystkich magistrów chemii, biologii, biotechnologii i farmacji do wstąpienia w szeregi Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wśród korzyści, jakie pracownik naukowy uzyskuje z przynależności do Towarzystwa, wymienić można między innymi zniżki na opłaty za udział w konferencjach krajowych oraz zagranicznych. Dla farmaceutów, prawnie zobligowanych do kształcenia ciągłego, PTFarm oferuje możliwość przyznawania punktów edukacyjnych za uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach. Zaświadczenia (certyfikaty) poświadczające zdobycie punktów edukacyjnych wydawane są dla członków Towarzystwa bezpłatnie i przesyłane bezpośrednio do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku.

Składka członkowska wynosi 60 zł rocznie, a za członków uważane są osoby, które uiściły opłatę członkowską za bieżący rok. Wpłat dokonywać można bezpośrednio na rachunek bankowy nr 43 1160 2202 0000 0000 5054 6051 z zaznaczeniem składka członkowska imię i nazwisko.

Serdecznie zapraszamy na strony internetowe PTFarm Oddziału w Gdańsku:

www.ptfarm.pl/gdansk/1696

www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Farmaceutyczne-Oddział-Gdańsk

Władze oddziału w kadencji 2021-2025

Zarząd Oddziału:

Prezes:

dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
tel. 58 3491236
email: piotr.kowalski@gumed.edu.pl

Wiceprezes:

dr Monika Gajewska

Sekretarz:

dr Wiktoria Struck-Lewicka

Skarbnik:

dr Eliza Wolska

Członkowie:

dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni

dr hab. farm., mgr prawa Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni

dr hab. Małgorzata Paduszyńska

dr Robert Kowlaski

dr Adrian Szewczyk


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

dr hab. Lucyna Konieczna

Członkowie:

dr Bartosz Maciejewski

mgr Mariusz Mosiewicz