Szkoła doktorska

StartSzkoła doktorska
Rozwiń

Pierwsza Szkoła Doktorska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza chętnych do rozwijania pasji naukowej po ukończeniu studiów magisterskich w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Doktoranci w trakcie 4. lat kształcenia zdobywają wiedzę i umiejętności związane w pierwszej kolejności z tematami swoich prac doktorskich, ale także pogłębiają wiedzę z dziedziny nauk farmaceutycznych, komercjalizacji wyników badań naukowych czy filozofii nauki. Doktoranci nabywają także nowe umiejętności, jak przygotowywanie wniosków o finansowanie badań naukowych czy umiejętność prezentacji wyników badań i ich dyskusji.

Kształcenie w Pierwszej Szkole Doktorskiej GUMed kończy się złożeniem pracy doktorskiej.

Zapraszamy!