Nauka - o dziale

StartNaukaNauka - o dziale

Wydział Farmaceutyczny

Nauka


Pod względem efektywności osiągnięć naukowych w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny GUMed jest uznawany za wiodący, posiadający kategorię naukową A+.

Jednym z najmocniejszych walorów Wydziału jest wysoka skuteczność w zdobywaniu grantów naukowych. Ma to swoje potwierdzenie w liczbie projektów realizowanych w latach 2015-2019: 71 projektów.

Poza znaczącymi osiągnięciami w zakresie badań podstawowych i aplikacyjnych, Wydział ma praktyczne doświadczenia w kontaktach z przemysłem. Współpraca zespołów badawczych z instytucjami polskiego przemysłu farmaceutycznego dotyczy realizacji projektów wdrożeniowych oraz dokonywania ekspertyz i prac projektowych. Jednostki Wydziału opracowują technologie postaci leku, prowadzą badania równoważności biologicznej oraz opracowują metody analityczne oznaczania substancji leczniczych w preparatach farmaceutycznych.Obszary badawcze pracowników Wydziału Farmaceutycznego GUMed


Polecamy też:

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.edu.pl/index.seam) – innowacyjny portal udostępniający publikacje, dane badawcze oraz bazę ekspertów z zakresu medycyny, farmacji oraz nauk o zdrowiu. Portal umożliwia nawiązywanie współpracy między jednostkami naukowymi, ekspertami i biznesem.